خلاصه دستورالعمل بانک مرکزی برای انجام معامله ها برای صرافی ها (مورد 2 و 7 مهم)

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

امروز مطابق فرمایشات رییس جدید بانک مرکزی که دو شب پیش در شبکه دو، در مورد بسته ارزی و نرخ ارز و دلار صحبت کرد، بانک مرکزی به دلیل برگشت مجدد صرافی ها به بازار ارز، به شرح دقیق دستورالعمل ها برای نحوه انجام معامله‌ها به صرافی‌ها ابلاغ نمود.

- جزئیات این دستورالعمل بانک مرکزی در مورد صرافی ها به شرح زیر است:

۱ـ خرید و فروشِ ارز بدست آمده از صادرات به طور حواله‌های ارزی در براساس قوانین ارزی و همچنین بر اساس نرخ ارز در بازار ارز، که صرفا از طریق سامانه نیما مجاز است.

۲ـ صرافی‌های معتبر و مجاز وظیفه دارند حواله ‌های ارزی که از صادرکننده ها خریداری کرده اند را در سامانه نیما راسا و یا به وسیلۀ دیگر صرافی های مورد تایید بانک مرکزی و بانک های عامل  تا حدکثر 3 روزی کاری بفروشند.

۳ـ نرخ ارز که در صرافی‌های معتبر و مجاز به فروش می رسد، حداکثر 1% بیشتر از نرخ خرید درج شده در سامانه نیما و سامانه سنا می باشد.

۴ـ خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها  توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) امکان‌پذیر است.

۵ـ همۀ صرافی‌های معتبر می‌توانند ارز به شکل اسکناس با رعایت موازین و قوانین ارزی، تهیه کنند.

۶ـ فروختن ارز به شکل اسکناس به وسیلۀ صرافی‌های معتبر برای مصرف های ارزی و خدماتی، به شرط رعایت کردن قواینن ارزی و مقررات مبارزه با پول‌شویی مانعی ندارد.

۷ـ صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی می‌توانند حداکثر 5% از حواله‌های ارزی که خریداری کرده اند را تبدیل به اسکناس کرده و به شرط استفاده در جهت مصرف های ارزی و خدماتی و با رعایت کردن قواینن ارزی و مقررات مبارزه با پول‌شویی مجاز خواهند بود.

۸ـ همۀ هزینه‌های نقل و انتقال ها و تبدیل های ارزی به عهده مشتری می باشد.

 

صرافی ارکان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.