اخبار با برچسب آنچین

شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

بیت کوین امروز توانست طی یک موج سواری تند از سطح 21,000 دلار عبور کند و اطلاعات آنچین نشان میدهد که نشانه‌های انباشت توسط سرمایه گذاران در بازار وجود دارد.    شاخص UTXO Value Bands نشان میدهد گروه‌های مختلف در حال خرید بوده‌اند همانطور که توسط …