داستانی کوتاه در مورد پول

دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

در این ویدئو تاریخچه تغییر و تحولات پول از زمان اختراع تا پول الکترونیکی توضیح داده میشود.