توضیح مفاهیم حمایت و مقاومت در نمودار قیمت

جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰
در حال بارگذاری

حمایت و مقاومت دو مفهوم بسیار مهم و کاربردی در تحلیل نمودار قیمت در بازارهای مالی هستند. با مشخص نمودن حمایت و مقاومت میتوانیم سیگنال خرید یا فروش از بازار دریافت نماییم. در این ویدئو کوتاه و کاربردی مفهوم حمایت و مقاومت (Support & Resistance) به سادگی توضیح داده میشود.