ترند یا روند چیست؟

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
در حال بارگذاری

به ساده ترین شکل، روند بازار به معنی جهت حرکت بازار است.
در معنای فنی تر، روند بازار به معنی جهت سقف ها و کف های پشت سر هم است.