تحلیل تکنیکال چیست؟

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
در حال بارگذاری

دانستن تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی ترید انجام دهید خیلی مهم و ضروریست. بدون تحلیل تکنیکال احتمال ضرر و ریسک خیلی افزایش پیدا میکند.
میدانیم که تحلیل تکنیکال اساسا برای شناسایی هر چه سریعتر ترندهای بعدی استفاده میشود که باعث میشود تریدر بتواند تغییرات قیمت را به خوبی پیش بینی کند و نهایت استفاده را از نوسان قیمت ببرد.