سیر تکاملی پول

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

در این ویدئو سیر تکاملی انواع پول از گذشته تا کنون به صورت بسیار ساده و کاربردی توضیح داده میشود.

برچسب‌ها: