شاخص‌های اقتصادی کدامند؟

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

شاخص‌ها یا نماگرهای اقتصادی کدامند و به چند دسته تقسیم میشوند؟
در این ویدئو کوتاه و کاربردی با این موارد آشنا خواهید شد.