سهام شرکت چیست؟ به زبان بسیار ساده

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

سهام شرکت چیست و با خرید سهام چه اتفاقی می‌افتد؟
در این ویدئو کوتاه و بسیار ساده، با مفهوم سهام شرکت و مزایا و ریسک آن آشنا میشوید.