مفهوم تعادل بین عرضه و تقاضا

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
در حال بارگذاری

در این ویدئو کوتاه، به صورت کاملا ساده مفهوم تعادل بین عرضه و تقاضا توضیح داده میشود.