تولید ناخالص داخلی

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

در این ویدئو مفهوم تولید ناخالص داخلی به صورت ساده و کاربردی توضیح داده میشود.