پرسش و پاسخ ها

در شرایط جدید آیا امکان کاهش نرخ ارز به صورت مصنوعی توسط دولت وجود دارد؟

بله به صورت برهه‌ای و مقطعی و در کوتاه مدت امکان دارد و می شود اما در بلند مدت به درآمد ارزی کشور برمی‌گردد که با توجه به اینکه بخش عظیمی از درآمد ارزی کشور ما از نفت و محصولات نفتی می باشد، این مسئله به میزان فروش نفت ایران برمی‌گردد...


۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ساعت ۱۶:۳۰:۰۰
لینک دائمی