چرخه عرضه و تقاضا، آخرین تصمیم گیرنده برای قیمت دلار!

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷


یک فعال اقتصادی عنوان کرد که دلار با قیمت 7000 تومان ، با ریشه اقصادی کشور همخوانی بیشتری دارد.

وی افزود: گرانی قیمت ارز به علت شوک ناخواسته از زیاد شدن تقاضای ارز برای خارج شدن سرمایه و سفته ها و ترس از تحریم های پیشرو اتفاق افتاد که تاثیر خود را در حال حاضر پیشا پیش نمایش داده و در آخر هنگامی که صحبت از قیمت اصلی یا واقعی برای ارز می شود، باید توجه کنیم که کدام قسمت از چرخه عرضه یا تقاضا را رها کرد.

این گونه به نظر می آید که اگر فشار ناشی از خروج سرمایه به اندازه حال حاضر نباشد، قیمت دلار باید نزدیک به 7000  تومان قرار گیرد همچنین این تا هنگامی است که بر اثر تحریم‌هایی که احتمال می رود علت های اساسی تاثیرگذار بر ارز و دسترسی به آن دچار تغییر نشوند.

همچنین این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز دلار از مبادله های تجاری عنوان کرد: در اکثر مبادلات تنها با دلار کار نمی‌کنیم بلکه ارز یورو سهم بیشتری دارد و ارز دلار در اصل به عنوان ارز مرجع مورد استفاده قرار می گیرد.

این کارشناس اقتصادی با عنوان این موضوع که از بین رفتن پول های بینابین و مبادله ای طبق پول های ملی می تواند محدودیت جلو روی ما در تجارت های خارجی را کم کند، گفت: هرچند میان بازار ارز حواله و بازار ارز نقدی فرق بسیاری است ولی هنوز تقاضای برای دلار و یورو برای سفرها نیاز به تزریق کردن حجم قابل توجه ای از این ارزها را طلب می کند.

وی همچنین در مورد روش مقابله با این موضوع عنوان کرد: در صورتی که از کارت ها و خدمات پرداخت طبق پول داخلی کشورهای مقصد برای تجارت (خارج از حوزه دلاری و یورویی) استفاده شود، می‌تواند باعث عملکردی مثبتی در این زمینه ایجاد شود، همچنین همکاری با چین نتایج دوجانبۀ مفید را به همراه خواهد داشت.

 

صرافی ارکان - شرکت تضامنی صرافی عباسی و شرکا

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.