شروع خرید ارز با نرخ توافقی از صرافی ها

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

قابلیت خرید ارز به نرخ ارز موزد توافق از صرافی‌های مجوز دار از بانک مرکزی در سامانه جامعِ تجارت از روز چهارشنبه، آماده خواهد شد.
سازمان توسعه‌تجارت با صادر کردن بخشنامه ای عنوان کرد؛ قتبلیت خرید ارز برای واردکننده های کالاهای دارای اولویت 3، با نرخ مورد توافق صرافی های مجاز در سامانه جامعِ تجارت از روز چهارشنبه، آماده می شود. 

طبق  این اطلاعیه، واردکننده ها برای بهره بردن از این امکان، باید 4 مرحله را با جزئیات زیر طی کنند: 

۱- ثبت کردن سفارش در سامانه جامعِ تجارت با خصوصیات زیر: 
 -  نوع عملیات ارزی بانکی؛ 
 - محل تامین ارز نیز محل صادرات است؛ 
 -  انتخاب کالاهای گروهِ سوم. 

۲ - رفتن به بانک مورد نظر و تایید درخواست گواهی ثبتِ آماری از نوع « ارز اشخاص از محلِ صادرات» در پُرتال ارزی به وسیلۀ بانک.

۳ - ارائه وثیقه و تعهد مورد نیاز به بانک مورد نظر پس از پذیرفتن گواهی ثبتِ آماری در بانک مرکزی و تاییدیۀ دریافت تعهد به وسیلۀ بانک در پرتال ارزی. 

۴-  مراجعه کردن به سامانه جامع تجارت، قسمت خرید ارز و رد کردن فرایند خرید ارز از صرافی . مسیر دستیابی به قسمت خرید ارز : عملیات ارزی - مدیریت عملیات ارزی بانکی - خرید ارز 
به این ترتیب فرایندِ خرید ارز در سامانه جامعِ تجارت مانند گذشته می باشد؛ تقاضای واردکننده ها به وسیلۀ سامانه نیما برای صرافی های مجاز فرستاده می شود و آنها می توانند پیشنهاد های خود را روی تقاضا ثبت کنند، سپس واردکننده ها با انتخاب کردن یکی از پیشنهاد ها فرآیند خرید ارز را می روند. تنها فرق در مورد توافق بودن نرخ ارز است. 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.