ابلاغ بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

بر اساس ابلاغیه جدید وزرات صنعت، معدن و تجارت کشور، مجموعه پتروشیمی‌ها باید حداقل 60 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر 10 درصد آن را به صورت نقدی وارد کشور کنند.
 
وزارت صنعت و معدن بسته جدید سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی را به ۳۱ استان‌ و جنوب استان کرمان اعلام کرد.
براساس این ابلاغیه، مجموعه پتروشیمی‌ها باید حداقل ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و حداکثر ۱۰ درصد آن‌ را به صورت نقدی وارد کشور کنند و مابقی برای خود این مجموعه‌هاست که در بخش واردات در مقابل صادرات هزینه می‌شود.
سایر صادرکنندگان نیز حداقل باید ۵۰ درصد از ارز دریافتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت نقدی باشد.
در بخش نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات نیز ذکر شده که صادرکنندگان با عملکرد بیش از ۷۰ درصد، بانک مرکزی نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه و تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌کند.
اما صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ۷۰ درصد تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ مهلت دارند، مطابق دستورالعمل‌های پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
همچنین این گروه از صادرکنندگان از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیات و… مطابق با آمار عملکرد اعلامی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخوردار خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محدودیت‌های لازم جهت سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات این گروه را ایجاد کند.

صرافی ارکان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.