بازار متشکل ارزی هنوز در هاله ای از ابهام!

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران عنوان کرد : بازار متشکل ارزی در حال حاضر از ابهام‌های زیادی برخوردار بوده و بخش خصوصی با این بازار تا حدود زیادی بیگانه است.
در بازار متشکل ارزی فروش و خرید ارز به شکل نقدی خواهد بود، همچنین خرید و فروش ارز اسکناس در کشور به ۳ صورت انجام میپذیرد.

واگذاری اسکناس از طرف مردم به صرافی‌ها واگذاری ارز از طرف بانک مرکزی به صرافی ها و وارد کردن ارز اسکناس از طرف تعداد محدودی از صرافی از خارج از کشور ۳ روش برای خرید ارز اسکناس می‌باشد.
صرافی محدودی که با شبکه‌های در ارتباط می باشند، ارز حاصل از صادرات را می‌توانند در حسابهای بانکی خود در خارج از کشور وصول و در صرافی های خارجی به اسکناس تبدیل کنند و در آخر وارد کشور کنند.

در حال حاضر معلوم نمی باشد که آن را به اسکناس ارز در بازار از طرف مردم و یا صرافی ها تامین می گردد، علیرغم ابهام های موجود اگر مردم اسکناس خود را به صرافی ها تحویل دهند صرافی ها همه این اسکناس ها را در بازار متشکل ارزی عرضه می‌کنند.
در حالی که داشتن بیش از ۱۰ هزار دلار اسکناس در خارج از کشور قاچاق به حساب می آید، صرافی که توانست ارز بیشتری را وارد کشور کند آیا حاضر است، سودی که از اسکناس های وارد شده به کشور به دست می‌آورد را در بازار متشکل ارزی تقسیم کند؟
بازارهای سلام نیما و بازار متشکل ارزی در کنار همدیگر نوعی سردرگمی به وجود می‌آورند درصورتی که باید همه این بازارها در قالب یک بازار متشکل ارزی به فعالیت خود ادامه دهند.

صرافی ارکان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.