به افزایش سود بانکی فکر نکنید!

شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

براساس صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در سال ۹۸ روند صعودی به خود نخواهد گرفت و افزایش پیدا نمی‌کند.
این در حالی است که وی طی صحبت های گذشتۀ خود، عنوان کرده بود که نرخ سود بانکی در سال ۹۸ تغییر خواهد کرد.

هفته قبل عبدالناصر همتی طی نشستی که با اصحاب رسانه داشت؛ سیاست‌های پولی که امسال تعیین خواهیم کرد در کانال مقرری خواهد ماند و در صورتی که بانک ها از این محدوده خارج شوند مقررات بسیار جدی برای این موضوع می‌باشد.

این گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود در کانال خاصی ذهن افراد بسیاری را به این سمت برد که نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۹۸ تغییر خواهد کرد، اما براساس آخرین نظر وی بانک مرکزی دستگیری و افزایش نرخ سود بانکی ندارد و این موضوع را عاملی بر ناترازی بانک ها می دهد و همچنین تاکید کرده است که بانک مرکزی به دنبال تغییر در ترکیب پایه پولی کشور ایران است.

در حال حاضر سود بانکی به سپرده های بانکی در حدود ۲۰ درصد می باشد و همچنین تحصیلات بانکی با دریافت ۱۸ درصد، یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده حجم نقدینگی افزایش پیدا کند.

با توجه به اینکه تصمیم گرفته شد تا امسال تلاش مضاعفی برای رونق تولید انجام گیرد تسهیلات قابل توجهی را در اختیار واحدهای تولیدی می‌خواهم قرار دهند در رابطه با صحبت وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که نقدینگی و مواد اولیه واحدهای صنعتی در سال ۹۸ به خوبی انجام خواهد گرفت و به تامین سرمایه های در گردش واحدهای تولیدی توجه ویژه‌ای خواهد شد.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.