مقالات با برچسب کنوانسیون CFT

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟ اف ای تی اف یک سازمان میان دولتی است که استانداردها و سیاستهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می دهند توصیه های تدوین شده به وسیله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پولشویی، تامین مالی تروریستی و تهدیدات دیگر سیستم …