مقالات با برچسب تورم ایران

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

اگر مقالۀ قبل که تورم چیست و انواع آن به زبان ساده ؟ [ قسمت 1] بود را مطالعه کرده باشید با تورم و انواع آن آشنا شده اید. حال در ادامه به بررسی مزایا و معایب تورم، دلایل اقتصادی و غیراقتصادی ایجاد تورم، معنای نقدینگی و رابطۀ آن با تورم، راه های مبارزه …