مقالات با برچسب تورم چیست؟+مقاله

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

تورم به زبان ساده چیست؟  تورم به زبان ساده یعنی افزایش کلی قیمت ها. # افزایش کلیه قیمت ها یعنی قیمت همه اجناس افزایش پیدا کنند و در صورتی که افزایش قیمت فقط برای یک محصول مانند خودرو باشد دلیلی بر افزایش تورم نمی باشد، چون ممکن است قیمت خودرو به …