FATF و CFT چیست و چه کار می کنند؟

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟ِْۤۤFATF چیست

اف ای تی اف یک سازمان میان دولتی است که استانداردها و سیاستهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می دهند توصیه های تدوین شده به وسیله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پولشویی، تامین مالی تروریستی و تهدیدات دیگر سیستم مالی جهانی را هدف قرار می‌دهد. FATF در سال ۱۹۸۹ و به دستور G7 ایجاد شد و دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد.

شرح اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

رشته اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل باعث ایجاد جرم مالی مانند پولشویی شد اف ای تی اف توصیه‌های را جهت مبارزه با جرائم مالی تدوین کرد و سیاست‌ها و رویه‌های اعضا را بررسی کرد و خواستار افزایش پذیرش مقررات ضد پولشویی در سراسر جهان شد.

از آنجایی که افراد متخلف روش‌های خود را برای جلوگیری از دستگیری خود تغییر می دادند، FATF مجبور شد هر چند سال یکبار، پیشنهادهای خود را به روز رسانی کند.
این تغییرات مانند لیستی از توصیه های مرتبط با تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ افزوده شد و در آخرین به روزرسانی که در سال ۲۰۱۲ اعمال شده است، توصیه‌های با هدف قرار دادن تهدید های جدید مانند تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی، انجام گرفته است.

توصیه هایی نیز جهت شفافیت بیشتر در خصوص وضوح و فساد اضافه شده است.

اعضای FATF چه کسانی هستند؟

اعضای گروه ویژه اقدام مالی تا سال ۲۰۱۸ نیز ۳۸ عضو داشته که شامل سازمان همکاری‌های خلیج و کمیسیون اروپا بود.

جهت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، یک کشور باید از لحاظ استراتژیک مهم به حساب می آید (عواملی مانند جمعیت زیاد، بخش بیمه توسعه یافته، بانکداری و GDP بالا).
این سازمان استاندارد های مالی پذیرفته شده به صورت جهانی پیروی کرده و در دیگر سازمان های مهم بین المللی شرکت می کند.

یک کشور یا سازمان پس از عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، باید از آخرین پیشنهاد های FATF حمایت کرده و متعهد به مورد ارزیابی قرار گرفتن و ارزیابی دیگر اعضا باشد و با FATF جهت تدوین پیشنهادهای آینده همکاری کند.
اکثر سازمان های بین المللی به عنوان ناظر در اف ای تی اف شرکت می‌کنند تا هر یک از آنها تا حدودی در فعالیت‌های ضد پولشویی سهمیم باشند.
این سازمان شامل صندوق بین المللی پول(IMF)، اینترپل، سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) و بانک جهانی هستند.

اف ای تی اف چیستمبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) چیست؟

مبارزه با تامین مالی تروریسم شامل تحلیل تحذیر بررسی و جلوگیری از تامین مالی فعالیت هایی می باشد که طبق آنها دستیابی به اهداف سیاسی ایدئولوژی یا مذهبی از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است.
با بررسی منابع وجوهی که برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌گردد مجریان قانون می توانند مانع از بعضی فعالیت‌های غیرقانونی شوند.

به جای تلاش برای شکار یک توطئه مجرمانه اقدام تروریستی به وسیله ابزارهایی مانند نظارت، مجریان قانون با شناسایی تراکنش‌های مالی مشکوک و پیدا کردن همه افراد و سازمانهای مجرم در این تراکنش‌ها، مشکل از از سوی پولی حل می‌کند.
فعالیتهای مانند آموزش تکنیک های تحقیق مالی در اجرای قانون آموزش دادستان ها برای پیروزی در پرونده‌های پولشویی و آموزش مراحل مقرراتی و نظارتی مالی برای شناسایی فعالیت های مشکوک می باشد.

تمام عملکرد سی اف تی می تواند شامل بازرسی موسسات خیریه کسب و کارهای خدمات مالی ثبت شده و موسسات بانکی زیر زمینی و سایر نهادها باشند.

نحوه مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) چگونه است؟

افراد و سازمانهایی که تروریسم را از لحاظ مالی تامین می کنند، باید نحوه صرف پول و مبدا آن را پنهان کنند .

این مبالغ ممکن است از منابع قانونی مانند سازمان‌های قانونی یا فرهنگی یا مذهبی و یا با منابع غیر قانونی مانند فساد دولتی و قاچاق مواد مخدر شروع شده باشند.
همچنین این مبالغ ممکن است از منابع غیر قانونی به دست آمده باشند اما از طریق پولشویی، ظاهری قانونی به خود گرفته‌اند.
پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً به هم ربط دارند.

زمانی که قانون توانایی شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی را داشته باشد معمولاً همزمان از استفاده با این وجوه در جهت تامین مالی اقدامات تروریستی، جلوگیری می‌کند‌.
مبارزه با پولشویی کلید CFT است. بخش کمی از پولی که برای تامین مالی تروریسم هزینه میگردد از موسسات خیریه دومنظوره تامین می‌شود و بخش اعظم آن از موسسات بانکی زیرزمینی به نام حواله و همچنین پولشویی بر اساس تجارت در حاملان پول نقد تامین می گردد.

CFT چیستموسسه های مالی نقش کلیدی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایفا می کنند زیرا تروریست‌ها معمولاً برای انتقال پول به آنان وابسته می‌باشند.قوانینی که بانک ها برای ارزیابی در مورد مشتریان خود و همچنین گزارش تراکنش های مشکوک مثل تراکنش های نقدی با مبلغ های بسیار بالا به مراجعه کنندگان باعث می شود که به جلوگیری از تروریسم کمک کنند.

واحدهای اطلاعات مالی(FIU) و اشتراک فرامرزی اطلاعات بین کشورها به سی اف تی کمک می کنند.
اف آی یوها سازمان های دولتی تخصصی بوده که گزارش‌های مرتبط با تراکنشهای مالی مشروع دریافتی از موسسات و افراد را بازبینی و مورد بررسی قرار می‌دهند. FIUها پس از آن، اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که نیاز به بررسی بیشتری دارند را به مجریان قانون ارجاع می‌دهند.

گروه ویژه اقدام مالی از ۳۵ کشور و ۲ سازمان منطقه ای تشکیل شده است.
به کمک ایجاد فرآیندهای استاندارد برای جلوگیری از تهدید سیستم مالی بین المللی و همچنین جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اف ای تی اف تلاش بسیاری می کند.

هنگامی که در قوانین ضد پول شویی و قوانین سیاستی به این کشورها اختلاف نظری وجود داشته باشد، مخصوصاً زمانی که بعضی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر نظارت ضعیف تری داشته باشند، تروریست‌ها برای انتقال مخفیانه پول از سیستم های مالی این کشورها سوء استفاده می‌کنند.

برای ایجاد رویه های استاندارد در بخش مالی سیستم عدالت کیفری و بعضی از کسب و کارها و حرفه ها، پنهان سازی تامین مالی سخت می شود.
همچنین FATF اطلاعات مرتبط با روندهای پولشویی و تامین مالی تروریسم را جمع آوری می کند و با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل به اشتراک می‌گذارد.

هر فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عمد پول مورد نیاز برای اجرای یک اقدام تروریستی را تامین کند مرتکب به تامین مالی تروریسم شده است از طرفی تروریست ها بسته به اقتصاد محلی خود از روش‌های مختلفی برای تامین مالی فعالیت‌های خود را پنهان سازی منابع تامین مالی استفاده می‌کنند.

تنظیم کننده های بازار مالی و مجریان بازار از روش‌های مختلفی برای دستگیری این مجرمان استفاده می‌کنند.


صرافی ارکان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.